DNV GL

Under vises eksempler på bilder fra webkamera som skal dokumentere bygging av Veritas 3. Normalt vil det genereres et nytt bilde hvert 30. sekund. Datatilsynet har egne retningslinjer for webkamera brukt ved byggeprosjekter der de anbefaler 10 minutter som minste oppdateringsfrekvens. Dette for å ivareta byggearbeidernes personvern. Nytt bilde genereres derfor hvert 10. minutt.

Veritas 3 - mot øst

Veritas 3 - mot vest

Veritas 3 - mot øst

Veritas 3 - mot øst

Veritas 3 - mot vest

Veritas 3 - mot vest

Hver time blir det laget en video basert på alle bildene tatt siden midnatt. Fra midnatt til siste hele time.