Webkamera

Har du noe spennende å vise fram? Det kan være en fin utsikt, et bygg under oppføring, en golfbane eller en båthavn. Da vil et webkamera kunne oppdatere ditt nettsted med bilder og video. Vi har det du trenger.

Bilder

Bilder hentes automatisk fra et webkamera periodisk, typisk hvert 30. sekund. Bildet justeres for å oppnå best mulig bildekvalitet. Vanlig justeringer er endring av størrelse, rotering, beskjæring og å gjøre bildet skarpere. Så er det vanlig å kombinere bilder med tid, værinformasjon og andre sensordata fra Nettværløsningen. Alle bilder tatt den siste uken er tilgjengelig i arkivet. Ut over dette arkiveres alle bilder tatt hver hele time.

Video

Hver time produseres det automatisk en video satt sammen av bilder fra sist midnatt og til nå. Denne type video kalles ofte time-lapse video. All video beholdes i arkivet.

Del kostnader - flere profiler

Et bilde kan lages i flere versjoner med samme motiv men med forskjellig grafisk profil. Tenk deg at flere aktører knyttet til en destinasjon går sammen om et webkamera. De velger et motiv som er unikt for destinasjonen. Hver aktør får sin egen versjon av bildet med logo og valgfri grafisk innpakning. Eventuell dynamisk sensorinformasjon (fra Nettvær) er unik for den enkelte aktør. Aktørene deler på kostnadene for utstyr, installasjon og drift.

» Ta kontakt med oss for mer informasjon om mulighetene.

Navigasjon

Her ser du noen eksempler på små navigasjonsbilder som kan lenke inn til egne sider med bilder fra webkamera. Her er tid, temperatur og sted lagt over bildet. Bildene genereres automatisk og alle sensordata fra Nettværløsningen kan brukes i disse bildene.