Publisering

For å publisering innhold  på et nettsted, brukes publiseringsløsning. Du får en passordbeskyttet tilgang til et eget kontrollpanelet der du enkelt kan oppdatere innholdet. Vi bruker Umbraco som er en "open source" løsning som betyr at du ikke betaler lisens, men kun for oppsett og drift.

Vi har mange års erfaring med Umbraco og kan levere kundetilpassede og driftsikre nettsteder som kjører på våre servere. Umbraco er grunnløsningen i de fleste av våre løsninger. Den er ekstremt fleksibel og kontrollpanelet er veldig enkelt å bruke.

Umbraco har sitt hovedkontor i København og løsningen videreutvikles med bidragsytere fra hele verden.

Les mer om Umbraco på www.umbraco.com.